Privacy verklaring Selah Coaching

Selah Coaching, gevestigd aan Dr. Slotemaker de Bruinestraat 21, 3904CA te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.selahcoaching.nl
Dr. Slotemaker de Bruinestraat 21, 3904CA Veenendaal
tel.: 06 34 44 11 24

Persoonsgegevens die wij verwerken

Selah Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bij het eerste contact of als je ons contactformulier invult, verwerken wij je voor en achternaam, je contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) en of je man of vrouw bent.
  • Verder verwerken wij bij een oriënterend gesprek en een intakegesprek ook gegevens over je leeftijd, je gezondheid en je beroep.
  • Komen we tot een opdracht dan verwerken wij ook je bancaire gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je persoonsgegevens verwerken

Selah Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren.
  • Het coaching proces af te kunnen stemmen op jouw specifieke behoeften en omstandigheden. Gegevens over je gezondheid worden alleen verwerkt als jij daar toestemming voor geeft.
  • Een overeenkomst met je te kunnen sluiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Selah Coaching doet geen geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar

Selah Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor de verwerkte persoonsgegevens. Dit voor het geval deelnemers zich opnieuw aanmelden of doorverwezen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Selah Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Selah Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.selahcoaching.nl Hierbij word je gevraagd om je te identificeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Selah Coaching en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je hiervan gebruik maken stuur dan een berichtje naar www.selahcoaching.nl.

Selah Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.